Güvenlik

IT Yöneticileri Endişeli

Global antivirüs yazılım kuruluşu Bitdefender’ın ABD’de gerçekleştirdiği anket, şirketlerin 3’te 2’sinin güvenlik ihlalleri sebebiyle oluşabilecek utanç durumlarındansa para ödemeye razı olduklarını ortaya çıkardı. Bitdefender uzmanları, şirketlerin IT yöneticilerini giderek artan karmaşık siber tehditler konusunda uyarıyor.

Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender’ın, Kasım 2016’da ABD’de 1000’in üzerinde bilgisayara sahip olan şirketlerde karar yetkisine sahip 250 IT çalışanı ile yaptığı anket sonucunda, şirketlerin %66’sının güvenlik ihlali yüzünden kamuoyuna yansıyabilecek utanç tablosundansa 124 bin dolar ödemeye hazır oldukları ortaya çıktı.

SİBER SKANDALLAR KORKUTUYOR

Ankete katılan şirketlerin %14’ü, olumsuz medya başlıklarının önemli mali sonuçlar doğurabileceğini teyit ederek 500 bin dolardan fazla para ödeyebileceklerini bildirdi. Bu durum, siber skandalların, hem önemli paydaşların hem de medyanın muazzam baskısı altında, önemli ticari işlemlere ve hatta tüm şirkete zarar verme riski olduğuna dikkat çekti. Yönetim kurulu üyelerine göre, IT yöneticileri sadece ihlalleri suçluyorlar ancak ihlal durumlarında hızlı ve etkin şekilde müdahale edilememesi IT yöneticilerinin ve bilgi sistemleri grup başkanlarının işlerine mal olabiliyor.

 

Global antivirüs yazılım şirketi Bitdefender’ın gerçekleştirdiği ankete göre, IT yöneticilerinin %73’ü bir güvenlik ihlali durumunda maddi tazminat ödemekten, %66’sı da kendi iş güvenliğinden korkuyor. Üstelik, 10 IT yöneticisinden 7’si, genel bulut servisleri ve özel veri merkezlerinin bir karışımı olan hibrit altyapıların güvenlik yönetimi konusunda endişeli.

IT yöneticileri 2015 yılında 500 milyar dolardan fazla zarara yol açan siber suçlular ve yarattıkları modern tehditlere karşı savaşmak zorunda. Hızlı bir kazancı hedefleyen fidye yazılımlardan, şirketlerin entelektüel servetini ve müşteri datalarını ele geçirmeyi amaçlayan APT’lere kadar siber suçlar, oldukça karlı bir endüstri haline geldi. Üstelik bu karmaşık saldırıların bir çoğu Bitdefender’ın 2016 karmaşık tehditler öngörüsünde vurguladığı gibi başarılı oldu.

Kaynak: Bitdefender TÜRKİYE