Kişilerin Asosyal ve İçe Dönük Olmasına Neden Olan: Şizoid Kişilik Bozukluğu

İnsan doğası gereği çevresindekiler ile sürekli etkileşim halindedir. Ancak bazı kişiler şizoid kişilik bozukluğu sebebi ile insanlar ile iletişime geçmekten kaçınır ve içe dönük bir hale bürünür. Bu problemin ortaya çıkmasında kişilik çok önemli bir yere sahiptir. Yani kişiden kişiye değişen ve insanları birbirinden ayıran bu durum sosyal etkileşimin bozulmasına neden olabilmektedir.

Kişilik bozukluğu bireylerin çevreye karşı uyumsuz olması şeklinde tanımlanmıştır. Bu bireyler toplumsal normlara ayak uyduramaz içsel bir çöküntü yaşarlar. Zamanla bu birey işlevlerini kaybederler ve toplum içerisinde sosyalleşemez hale gelirler. Şizoid kişilik bozukluğu rahatsızlığına sahip olan kişilerde sosyalleşmede eksiklik ve içe dönük bir hale sahip olma durumu ortaya çıkmaktadır. Bu kişiler asosyal şeklinde tanımlanır ve çevresindekiler ile ilişki kurmaktan kaçınırlar. Kendilerini sosyal izolasyona alan bu kişiler çevresinde olup bitenlere karşı kayıtsız hale gelirler. Ayrıca bu kişiler dışarı çevre tarafından normal olarak kabul edilmediği için belirtilerin şiddeti artış gösterebilmektedir.

Şizoid kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler genel olarak başkaları tarafından doktora götürüldüğünde tanı konulmaktadır. Bu bireyler kendilerinde herhangi bir problemin olmadığına inanırlar ve bu durumu kendi istekleri ile seçtiklerini ifade ederler.

Şizoid Kişilik Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir ?

Şizoid kişilik bozukluğunda karşılaşılan belirtiler genel olarak sosyal izolasyonun görüldüğü belirtilerdir. Görülen bu belirtiler ilk etapta kişisel tercih olarak düşünüldüğü için hastaneye gidildiğinde genelde geç kalınmaktadır ve tedavi süreci uzamaktadır. İşte şizoid kişilik bozukluğunda görülen belirtiler;

Şizoid kişilik bozukluğuna sahip olan hastaların en belirgin özelliği günden güne artış gösteren toplumdan uzaklaşma isteğidir. Bu hastalar topluluk içerisinde kendilerinin baskılandığını hissederler ve yalnız olmaktan mutluluk duyarlar. Yani diğer bir tabirler bu hastalar için bireysellik topluluktan daha üstündür. Öyle ki bu hastalar tek bir odada dahi kendilerini izole ederek dış dünyaya karşı umursamaz hale gelebilirler.

Şizoid kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler asla yakın arkadaşlıklar kurmazlar. Bu kişilerin yakın arkadaş olarak tabir ettiği kişiler aynı evde yaşadıkları akrabalarıdır. Hatta bu hastalar dışarıdan arkadaşlık isteklerinin gelmesini istemezler gelen arkadaşlık isteklerini de geri çevirirler. Ayrıca bu hastalar evlilik, cinsel aktivite, yakın aile ilişkileri gibi sosyalleşmelerden de uzak durmaktadır.

Şizoid Kişilik Bozukluğunun Nedenleri Nelerdir ?

Şizoid kişilik bozukluğu hastalığı hakkındaki birçok detay bilinse de hastalığın kesin nedeni ve ortaya çıkış mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Ancak uzman doktor .net doktorları bazı faktörlerin bu durumun ortaya çıkışında etkili olduğunu düşünmektedirler. Bu faktörlerin başında da çocukluk yaşlarda yaşanan duygusal travmalar yer almaktadır.

Şizoid kişilik bozukluğu tüm yaş gruplarında görülebilen bir rahatsızlıktır, ancak hastalığın temelleri küçük yaşlarda atılmaya başlanır. Bu dönemlerde yaşanan duygusal travmalar ve ilgisizlik şizoid kişilik bozukluğunun ortaya çıkmasında etkilidir. Ayrıca kişide genetik yatkınlığın bulanması bu süreci kısaltmaktadır. Bunun yanı sıra kişinin kendini beğenmemesi, özgüven eksikliği ve çevre yapısı gibi nedenlere bağlı olarak da şizoid kişilik bozukluğu ortaya çıkabilmektedir.

Şizoid Kişilik Bozukluğunun Tedavisi Nasıldır ?

Şizoid kişilik bozukluğunun tedavisinde amaç kişinin asosyallikten uzaklaşarak topluma kazandırılması ve belirtilerin hafifletilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla ilaç tedavileri ve psikoterapiler kimi hastalarda ise kombine tedaviler uygulanmaktadır.

Şizoid kişilik bozukluğunun tedavi edilebilmesi için başta hastanın bu tedaviyi kabul etmesi ve tedavi süresince psikiyatri doktorlarının önerilerini uygulaması gerekmektedir. Ayrıca bu tedavi süreci boyunca hasta yakınlarının da tanı konulan kişinin yanında olduğunu hissetirmeleri gerekmektedir.

Şizoid kişilik bozukluğu tedavisinde başvurulan ilk yöntem psikoterapi yöntemleridir. Bu tedavi yönteminde en sık bilişsel davranışçı terapi uygulanır ve hastaların şizoid kişilik bozukluğu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Ayrıca hastaların asosyallikten kurtulmaları için grup tedavileri de uygulanabilmektedir.

Eğer hastalarda ek semptomlar görülüyor ise tıbbi ilaçlar da kullanılabilmektedir. Bu tedavilerde antidepresan, antianksiyete ve bağımlılık tedavisinde kullanılan bağımlılık tedavileri uygulanmaktadır.

Şizoid kişilik bozukluğu ortaya çıktıktan sonra en kısa sürede mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilmeyen hastalar toplumdan daha da uzaklaşarak ruhsal ve sosyal açıdan aşırı bir şekilde etkilenir ve yaşamdan zevk alamaz hale gelirler. Ayrıca ilerleyen şizoid kişilik bozukluğu vakalarında kendilerine zarar verme aşamasına gelen hastalar da bulunmaktadır.